Resurse Umane

 
   Pentru ca firma dvs sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu cerinţele în vigoare,
RESCONT SSM va ofera servicii de consultanta in domeniul legislatiei muncii cu privire la:

 

 • Întocmirea ofertei de angajare;
 • Întocmirea contractului individual de muncă;
 • Întocmirea fișei de post;
 • Întocmirea clauzelor specifice contractului individual de muncă (clauza de neconcurenta, clauza de confidentialitate, clauza de mobilitate , clauza cu privire la formarea profesională);
 • Întocmirea actelor adiționale la contractul individual de munca (modificari de functie, de salariu, modificari privind perioada de derulare a contractului de muncă respectiv perioadă determinată și perioadă nedeterminată);
 • Întocmirea deciziilor de încetare a activității;
 • Întocmirea deciziilor de suspendare (incapacitate temporara de munca, concediu de crestere copil, concediului de maternitate, crestere copil si stagiu militar);
 • Procedura de cercetare disciplinară;
 • Concedierea individuală si concedierea colectivă;
 • Întocmirea statelor de plata și a declaratiilor
 • Întocmirea Regulamentului Intern;
 • Întocmirea Contractului Colectiv de Muncă;